Search

bemer

Bemer

Det nya BEMER systemet är det bäst utforskade och den mest effektiva fysikaliska behandlingsmetod som idag används inom komplementär och förebyggande medicin.
BEMER-signalen (fysikalisk behandlingsmetod) har vidareutvecklats och anpassats utifrån de senaste rönen kring biorytmens lokala och överordnade regulativa processer som associeras med mikrocirkulation. Och en begränsad eller nedsatt mikrocirkulation i organ stimuleras nu ännu bättre än tidigare.

Den specifika temporära signalordningen och signalstrukturen hos det elektromagnetiska fältet med låg flödestäthet är avgörande för en effektiv stimulering av den mekanism som reglerar mikrocirkulationen.

BEMER är en EU-godkänd medicinteknisk produkt (CE0483) av klass IIa (93/42/EEG).

Under de senaste 15 åren har 56 publikationer om BEMER-terapin offentliggjorts och 12 vetenskapliga studier finns listade på PubMed.

Du kan läsa mer om systemet och även beställa din egen maskin på http://frida-thorner.bemergroup.com