Search

Babor Tech Spot Reducer

Vad är Spot Reducer?
Spot Reducer använder CO2-gas för att frysa de översta hyperpigmenterade cellerna till -27°C. Vattnet i och emellan cellerna fryser och expanderar, vilket gör att cellmembranet spricker. Den behandlade ytans celler frigör sig från vävnaden, torkar upp, förflyttas till hudytan och faller därefter av. Processen tar ca 10-14 dagar.

Utbud av behandlingar med Spot Reducer.
Spot Reducer kan användas för att reducera följande hyperpigmenteringar:
– Åldersfläckar
– Sol/väderrelaterade pigmenteringar

Hur reagerar huden vid behandling?
Efter behandling med Spot Reducer kan det förekomma en mild stickande/brännande känsla samt rodnad och klåda i huden, vilket är tillfälligt. I sällsynta fall kan behandlingen leda till blåsor som avtar efter en till två dagar. På behandlingsdagen kommer området bli betydligt mörkare. De följande dagarna kommer en skorpa bildas. Efter 10-14 dagar kommer skorpan ramla av och ny hud kommer att ha bildats på området.

Vilka försiktigheter bör tas efter behandling?
För att uppnå ett optimalt resultat är det viktigt att skydda skorpan under regenereringsfasen. Var försiktig med långa bad, bastu och andra aktiviteter som kan orsaka att skorpan ramlar av i förtid. Detta kan ge upphov till bildandet av ärrvävnad, hyperpigmentering eller hypopigmentering.
Avstå från mekansika eller kemiska peelingar och rengöring med borste de första tre veckorna efter behandling.
Undvik långa perioder i solen/solarium tills de behandlade områdena har läkt helt och i synnerhet tills skorpan har fallit av och tillämpa SPF 50 dagtid, t.ex. Repair Cellular Protecting Balm SPF 50.

Bedömning av de områden som ska behandlas.
Före behandling med Spot Reducer måste pigmenteringarna som ska behandlas alltid bedömas utifrån principen ABCD.

Asymmetry – Är märket asymmetriskt?
Border irregularity – Är kanterna grova, ojämna och suddiga?
Colour – Består märket av flera olika färger?
Diameter – Är märket större än 5 mm?

Om någon av dessa frågor kan besvaras med ja, konsultera en erfaren hudläkare innan du påbörjar din behandling.

Kontraindikationer.
I vissa fall är behandling med Spot Reducer kontraindikerat. Följande lista innehåller de vanligaste kontraindikationerna.
– Dermatoser, såsom tumörer i huden, exantem, öppna sår, aktinsk keratos.
– Misstänkt malign leverfläck eller pigmentering.
– Cancer och maligna tumörer.
– Okontrollerad diabetes.
– Vitiligo eller annat pigmentbortfall.

I följande fall är behandling kontraindikerad tills normalt hälsotillstånd har återställts:
– Feberinfektioner.
– Kemoterapi eller radioterapi med början fyra veckor före till fyra veckor efter behandling.
– Graviditet eller amning.

Behandlingsintensitet.
För att bestämma intensiteten av behandlingen bör man ta hänsyn till placering, storlek, antal, form, ålder, hudfärg, hudtyp och kundens UV-exponering.
Intensiteten kan regleras vid följande parametrar:

1. Behandlingstid.
– Beroende på egenskaperna hos pigmenteringen, mellan 3-5 sekunder per område.
– För mörkare hudtyper (V/VI) 3-4 sekunder per område.

2. Avstånd till huden
– Mellan 1-2 mm.
– Använd ett större avstånd för känslig hud eller flera känsliga områden i huden (aldrig mer än 4-5mm).

3. Efterbehandling.
– Efterbehandling av pigmenteringar kan utföras vid återbesöket ca 14-21 dagar senare. Totalt kan upp till 5 gånger per pigmentering göras med 14-21 dagars intervall.
– Det grundläggande kravet för att påbörja en efterbehandling är att skorpan är helt borta.

Vänligen notera:
Om inga förändringar av märket syns efter det första återbesöket utförs inga ytterligare behandlingar. I detta fall kan behandlingen ej utföras med framgång.